Q and A Subsidieregeling schoon en emissieloos bouwmaterieel (SSEB)

Waarom SSEB? Streven naar 60% minder stikstof in de bouw in 2030.

Voor wie is SSEB bedoeld? Voor bedrijven die binnen de bouwbranche vallen. Deze bedrijven moeten gevestigd zijn in Nederland en beschikken over één van de volgende SBI-codes: 39, 41, 42, 43, 4941, 50201, 7712, 7732 of 7739. Daarnaast kunnen verhuurbedrijven ook in aanmerking komen voor deze subsidie.

Wat valt onder deze subsidie? Bouwmachines, maar ook trucks onder voorwaarden.  Voor een bouwvoertuig geldt dat deze de voertuigkwalificatie N2 (vanaf 4.250 KG) of N3 heeft en de carrosseriecode 9, 10, 15, 16, 26, 27 en 28 of de aanduiding voor speciale doeleinden SF.

Waaruit bestaat deze subsidie?

  • Aanschaf: Aanschaffen van één of meer nieuwe, volledig emissieloze bouwmachines (bouwwerktuigen, hulpfuncties of bouwvoertuig). Het betreft nieuwe voertuigen, waarvan de datum eerste toelating, datum eerste inschrijving in Nederland en datum tenaamstelling overeenkomen.
  • Retrofit: Bestaande bouwmachines aanpassen om de uitstoot ervan te verminderen of emissieloos te  maken. De SSEB Retrofit is bestemd voor het ombouwen van in gebruik zijnde bouwmachines met een SCR-katalysator, of de ombouw van een in gebruik zijnde bouwmachine tot emissieloze bouwmachine.
  • Innovatie: Innovatieve oplossing voor emissieloze bouwmachines en de benodigde laadinfrastructuur. Subsidie voor het haalbaarheidsonderzoek en voor project experimentele ontwikkeling.

Hoeveel subsidie? Voor grote bedrijven (meer dan 250 fte en meer dan €50.000.000 jaaromzet en/of meer dan €43.000.000 balanstotaal) bedraagt de SSEB-subsidie volgens de EU-regelgeving max. 40% van de meerkosten ten opzichte van een diesel-aangedreven voertuig. Voor kleine (minder dan 50 fte en minder dan €10.000.000 jaaromzet en/of balanstotaal) en middelgrote bedrijven (minder dan 250 fte en minder dan €50.000.000 jaaromzet en/of minder dan €43.000.000 balanstotaal) is dit 50%. Dit is inclusief de MIA. Dit is voor zowel aanschaf als ombouw. Er zit een maximale grens aan van €300.000,-.

Kan ik meerdere keren SEBB aanvragen? Per kalenderjaar kan een onderneming maximaal € 1 miljoen aan subsidie krijgen voor SSEB. Meerdere keren aanvragen is mogelijk.

Zijn er nog bepaalde eisen aan de machine? De bouwmachine is bedoeld (en wordt minimaal 70 % van de tijd gebruikt) voor het verrichten van bouwwerkzaamheden in de open lucht in Nederland. Verder moet bij aanschaf de bouwmachine nieuw en emissieloos zijn. De bouwmachine moet in de Lijst bouwmachines SSEB Aanschaf en Retrofit staan onder onderdeel A, B of C. 

Hoelang moet de machine in bezit zijn? 48 maanden.

Stel ik verkoop het na 1 jaar, moet ik dan het volledige subsidiebedrag terugbetalen? Ligt eraan hoelang je het in bezit hebt gehad. Stel je hebt het 12 maanden in bezit gehad, dan moet je ¾ deel van het subsidiebedrag terugbetalen. 12 maanden is namelijk ¼ deel van 48 maanden. 

Is er een budget of plafond vastgesteld? Het totale subsidiebudget voor de SSEB Aanschaf in 2022 is € 5 miljoen. Daarvan is:

  • € 3.330.000 beschikbaar voor bouwwerktuigen en hulpfuncties;
  • € 1.670.000 beschikbaar voor bouwvoertuigen.

Vanaf wanneer is aanvraag mogelijk? 9 mei. Wees er snel bij, want er is een FIFO-systeem (first in, first out).

Hoe kan ik het aanvragen? Via RVO.NL

Zijn er bepaalde documenten nodig bij aanvraag?

  • E-herkenning
  • Koopovereenkomst zonder onherroepelijke verplichtingen voor de aanschaf of financial lease van een emissieloze bouwmachine. Er staat in dat deze op een latere datum pas definitief wordt of zodra er subsidie verleend is.
  • Aanvraaggegevens, zoals bedrijfsinformatie.

Binnen hoelang na aanvraag wordt er informatie gedeeld over een evt. afwijzing of positieve beschikking? Binnen 13 weken.

Wanneer wordt subsidie uitgekeerd? Bij een positieve beschikking wordt direct een voorschot van 90% van het subsidiebedrag verstrekt (5 werkdagen). Zodra de factuur en het kentekenbewijs zijn ingezonden en de subsidie daadwerkelijk wordt vastgesteld, wordt de rest uitgekeerd.

Wanneer moet de machine in bezit zijn na subsidieverlening? Tot uiterlijk 12 maanden na verlening moet een subsidievaststelling aangevraagd worden, dus binnen 12 maanden. Is de bouwmachine niet leverbaar binnen 12 maanden na de verleningsdatum? Dan moet er uitstel aangevraagd worden met bewijs.

Is het mogelijk om voor zowel AanZET subsidie (emissieloos voertuig) als SSEB in aanmerking te komen? Het is mogelijk om ze beide aan te vragen, echter beide toegewezen krijgen is NIET mogelijk.

Stel dat mijn machine ook in aanmerking komt voor MIA, wat moet ik dan doen? Er wordt dan automatisch 11,25% van de investeringskosten van het subsidiebedrag afgetrokken. MIA moet ook wel los daarvan aangevraagd worden. Dit moet binnen 3 maanden nadat de aanschafovereenkomst definitief is gemaakt.

Join the movement

Wil jij vandaag nog aan de slag met het verduurzamen van jouw bedrijf? Neem dan contact op met onze experts. Zij schuiven graag aan om alle mogelijkheden in kaart te brengen. 

Van Dijk Energy vrachtwagen RenaultZE opladen

Blijf vooroplopen en meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Bedank voor je aanmelding! Je ontvangt binnen elke minuten een bevestigingsmail.