Klimaatakkoord (m.b.t. mobiliteitsbranche)

Om de klimaatverandering te bestrijden is er door de EU-lidstaten het klimaatakkoord getekend. De EU en veel landen hebben een emissiereductiedoel opgesteld van 49% in 2030 t.o.v. 1990.

In 2050 moet dit percentage 95% zijn. Dus 95% minder emissie in 2050 ten opzichte van 1990. Daarmee is voornamelijk de doelstelling uit Parijsakkoord om de temperatuurstijging te beperken tot ruim onder de 2 graden (Planbureau voor de leefomgeving, 2018).

Als er naar de CO2 uitstoten per sector wordt gekeken, dan valt het op dat de Nederlandse mobiliteitsbranche relatief weinig CO2 uitstoot ten opzichte van de andere landen. Daarentegen is Nederland wel het land die relatief meeste CO2 uitstoot in de industrie- en landbouwbranche.

Er is door vertegenwoordigers van de Europese Unie en het Europees Parlement een akkoord bereikt over het verminderen van de CO2-uitstoot van de vrachtwagens en bussen. De uitstoot moet in 2025 15% minder zijn en in 2030 met 30%.

Join the movement

Wil jij vandaag nog aan de slag met het verduurzamen van jouw bedrijf? Neem dan contact op met onze experts. Zij schuiven graag aan om alle mogelijkheden in kaart te brengen. 

Van Dijk Energy vrachtwagen RenaultZE opladen

Blijf vooroplopen en meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Bedank voor je aanmelding! Je ontvangt binnen elke minuten een bevestigingsmail.