Q&A Aanzet subsidie

Wanneer kan ik Aanzet aanvragen?

Vanaf april 2022. De aanvraag om subsidie kan worden ingediend nadat een offerte is afgegeven voor de aanschaf van de vrachtauto. De offerte mag ten tijde van de aanvraag nog geen onherroepelijke verplichtingen bevatten. Het mag dus absoluut nog niet op naam gesteld zijn ten tijde van de aanvraag om subsidieverlening.

Hoe vraag ik het aan?

Via het digitale loket van RVO met behulp van eHerkenning.

Wie kunnen de subsidie aanvragen?

De subsidie is bedoeld voor ondernemingen of non-profitinstellingen die zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel met een vestiging in Nederland.

Voor hoeveel voertuigen kan ik subsidie aanvragen?

Voor maximaal 20 voertuigen per jaar.

Welke gegevens moet ik invoeren bij aanvraag?

a. naam en adres van de aanvrager;

b. contactpersoon met contactgegevens van de aanvrager;

c. inschrijfnummer van de aanvrager bij de Kamer van Koophandel;

d. BSN-nummer van de aanvrager wanneer een onderneming door een natuurlijk persoon wordt gedreven;

e. merk, type en handelsbenaming van de nieuwe emissieloze vrachtauto of vrachtauto’s waarvoor subsidie wordt aangevraagd;

f. hoogte van het bedrag van eventuele reeds aangevraagde of ontvangen subsidies van een bestuursorgaan of de Commissie van de Europese Unie voor de aanschaf van een of meerdere nieuwe emissieloze vrachtauto’s; en

g. kopie van de offerte, met inbegrip van de offerteprijs, met betrekking tot de voorgenomen aanschaf van de nieuwe emissieloze vrachtauto of vrachtauto’s.

Wanneer hoor ik of ik subsidie toegewezen krijg na aanvraag?

Binnen 13 weken na aanvraag.

Wat zijn de belangrijkste voorwaardes om in aanmerking te komen voor de subsidie?

a. de aanschaf van de nieuwe emissieloze vrachtauto door de aanvrager vindt plaats op basis van een offerte die ten tijde van de aanvraag om subsidieverlening geen onherroepelijke verplichtingen mag bevatten;

b. ten tijde van de aanvraag om subsidieverlening is de nieuwe emissieloze vrachtauto nog niet tenaamgesteld; en

c. indien de energie voor de aandrijving van de nieuwe emissieloze vrachtauto wordt geleverd door een accupakket mag dit geen lood bevatten.

Wanneer moet ik het voertuig in mijn bezit hebben na vaststelling van de subsidie?

12 maanden. Echter door hoge levertijden kan er 6 maanden uitstel worden aangevraagd.

Vallen tweedehands vrachtauto’s ook binnen deze subsidieregeling?

Nee, het gaat om nieuwe vrachtauto’s waarvan dus de gegevens in het kentekenregister, de datum eerste toelating, datum eerste inschrijving in Nederland en datum tenaamstelling gelijk zijn.

Wanneer krijg ik mijn subsidiebedrag?

50% van de offerteprijs wordt als voorschot verstrekt. De betaling daarvan vindt plaats op een bankrekening die op naam staat van de aanvrager. Na vaststelling van de subsidie vindt de betaling van het resterende subsidiebedrag plaats op een bankrekening die op naam staat van de aanvrager.

Welke gegevens moet ik invoeren bij vaststelling van de subsidie?

a. het kenteken van de nieuwe emissieloze vrachtauto dat is vermeld in de overeenkomst;

b. de overeenkomst op basis waarvan de nieuwe emissieloze vrachtauto is aangeschaft; en

c. de factuur tot betaling.

Hoelang moet ik het voertuig minimaal in bezit hebben?

4 jaar

Heb ik recht op ik subsidie bij financial lease?

Bij financial lease komt alleen de lessee (onderneming of non-profitinstelling die leaset) voor subsidie in aanmerking. Een leasemaatschappij die emissieloze vrachtauto’s ter beschikking stelt voor financial lease is uitgesloten van ontvangst van subsidie.

Heb ik recht op subsidie bij private lease?

Bij operational lease of verhuur komt alleen de lessor (leasemaatschappij die het voertuig ter beschikking stelt voor lease) of verhuurder voor subsidie in aanmerking. De lessee is bij operational lease uitgesloten van ontvangst van subsidie.

Is het mogelijk om de subsidie te combineren met de subsidie ‘’Schoon en Emissieloos bouwen’’?

De subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwen die gelijktijdig met deze regeling wordt voorbereid, biedt ondersteuning aan emissieloze vrachtauto’s voor inzet in de bouw. Het gaat hierbij om vrachtauto’s met specifieke carrosseriecodes. Vrachtauto’s met deze carrosseriecodes worden daarom uitgesloten van de AanZET-regeling.

Join the movement

Wil jij vandaag nog aan de slag met het verduurzamen van jouw bedrijf? Neem dan contact op met onze experts. Zij schuiven graag aan om alle mogelijkheden in kaart te brengen. 

Van Dijk Energy vrachtwagen RenaultZE opladen

Blijf vooroplopen en meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Bedank voor je aanmelding! Je ontvangt binnen elke minuten een bevestigingsmail.